Köszöntő!

Egyesületünk 2010-ben ünnepelte mega- lakulásának 115. évfordulóját.

Ennek alkalmából hoztuk létre a honlapunkat, amely segítségével szeret- nénk tevékenységünkbe, mindennapi életünkbe betekintést adni, múltunkat, hagyományainkat megismertetni, egye- sületünkkel kapcsolatos eseményekről információval szolgálni.

Célunk, hogy széles körben kedvet csináljunk eme nehéz, de ugyanakkor gyönyörű hivatás önkéntes műveléséhez. Hisz nincs is annál felemelőbb érzés, mint az a tudat, hogy segíthetünk másokon. Mert "a tűzoltó odamegy, ahonnét más elfut, védi, amiről a többi lemondott, biztatja a csüggedőt, erősíti a fáradni látszót. Akik ezt a szép, de nem az új alkotására született hivatást vá- lasztották, azok ezt már megszokták..."

A Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében:


Tóth Szabolcs
parancsnok

ELÉRHETŐSÉGEK:
Cím:
9725 Cák, Petőfi u. 213. hrsz.

Levelezési cím:
9725 Cák, Petőfi u. 27.

Telefon:
+36-30/474-5917

E-mail:
cakote@freemail.hu
otecak@gmail.com

Működésünket támogatja:

Jelenleg az oldal átalakítás alatt áll, ezért nem minden
tartalom érhető el!

Megértésedet köszönöm! - Cák20


Aktuális

>>>Tervezett programok<<<

Részletek: >>>itt<<<


Ízelítő a tavalyi táborról

112press.hu beszámolója: "HABPARTYZÓ, TÜZET OLTÓ GYEREKEK A CÁKI-VELEMI TŰZOLTÓTÁBORBAN"

 


Parancsnokok Tanácsa Cákon

[2016.03.18. - Cák]

Egyesületünk szerháza adott otthont pénteken az önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltó parancsnokok soros tanácskozásának. A fórumon részt vettek a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felső vezetői, valamint a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokai is.


Seper András tűzoltó ezredes, igazgató-helyettes az ülés megnyitását követően átadta a szót a házigazda Tóth Szabolcs tűzoltóparancsnoknak, aki a köszöntés után az önkéntes tűzoltó egyesület 120 éves múltjáról és jelenéről tájékoztatta a résztvevőket. Beszámolt a 2015. évben elvégzett szakmai munkáról, az egyesület gazdasági helyzetéről, valamint a tavalyi évben benyújtott pályázatok sikeréről.

Paukovics Józsefné, Cák község polgármestere megköszönte valamennyi tűzoltó munkáját, az igazgatóság vezetésének pedig azt a magas szintű együttműködést, mellyel a cáki önkénteseket segítik.

Pajor László tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek 2015. évi tevékenységéről, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokon végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatta a parancsnokokat. Ehhez csatlakozva a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok tűzoltóparancsnokai röviden értékelték a működési területükön lévő önkéntes tűzoltó egyesületek munkáját, beszámoltak a tapasztalataikról.

Az értekezlet zárásaként a parancsnokok aktuális kérdéseket vitattak meg, továbbá meghatározták a következő időszak legfontosabb feladatait.

/Forrás: vas.katasztofavedelem.hu, fotó: cak20/


Önkéntes Segítségnyújtás Napja Kőszegszerdahelyen

[2016.03.12. - Kőszegszerdahely]

Az önkéntes segítségnyújtás jelentőségére hívta fel a lakosság figyelmét március 12-én a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, amelyen egyesületünk is részt vett.

A rendezvény ünnepi megnyitóján Harangozó Bertalan, kormánymegbízott mondott köszöntőt. Őt Gagyi Levente képviselő úr követte, aki Ágh Péter képviselő úr üdvözletét tolmácsolta a nagy közönségnek. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében Seper András tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes adott át elismerő okleveleket kimagasló munkájukért az önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak.

A jutalmak átadása után a helyi férfikórus ünnepi műsora következett, végül Harangozó Vilmos, plébános megáldotta az egyesület két újonnan beszerzett járművét, egy terepjárót és egy kisbuszt. A most felszentelt járművek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyesület a jövőben még hamarabb odaérjen egy adott káresemény helyszínére és hatékonyabban, gyorsabban tudja megkezdeni a beavatkozást.

A jeles esemény alkalmából Tóth Szabolcs parancsnok emlékplaketett adott át Mersich Miklós egyesületi elnöknek. Egyúttal bizakodását fejezte ki afelől, hogy a megáldott gépjárművek nemcsak Kőszegszerdahely, hanem egész Kőszeghegyalja tűz- és közbiztonságát szolgálni fogják, ha azt a szükség megköveteli.

A nagyszabású program – melyen több magyar és osztrák önkéntes tűzoltó egyesület is részt vett –, egy összetett szakmai gyakorlattal folytatódott. Az egyesületünkön kívül a kőszegszerdahelyi, bozsoki, kőszegdoroszlói, velemi és sieggraben-i önkéntes, valamint a kőszegi önkormányzati és szombathelyi hivatásos tűzoltók azt mutatták be, mekkora jelentőséggel bír egy adott káresemény felszámolásakor, ha az önkéntes és hivatásos erők, továbbá a társszervek gördülékenyen együttműködve, egymás munkáját segítve tudnak együtt dolgozni.

A bemutató jellegű feladatok során a tűzoltóknak elsőként egy teherautóval ütköző személykocsi beszorult sérültjeit kellett kimenteni. A feladat pikantériáját az adta, hogy az autó sofőrje ittas volt és kábítószer hatása alatt állt. A gyakorlat egyik célja az volt, hogy felhívják a lakosság figyelmét, mekkora kockázatot jelent önmagára és a környezetére nézve, ha valaki kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság alatt ül a volán mögé.

A következőkben a női tűzoltócsapatoké volt a főszerep, hiszen a második szituációt nekik kellett megoldaniuk: egy tűzesetet kellett mihamarabb felszámolniuk.

Mindezek mellett persze számos más egyéb feladatot is bemutattak a résztvevők, mindenkinek jutott bőven teendő. Használták a feszítővágó berendezést, a motoros láncfűrészt, daraboltak kidőlt fát, mentettek autóban rekedt, illetve autó alá szorult sérültet, oltottak gépkocsi-tüzet, az ifjúsági tűzoltók pedig tarlótüzet. Egy biztos: a közönség sem unatkozott.

A jó hangulatú rendezvény egyúttal több fontos üzenetet is hordozott magában: az összefogásra, az önkéntes segítés jelentőségére, a társszervekkel való együttműködés fontosságára, valamint arra igyekezett rávilágítani, milyen nagy szerepe van a balesetek megelőzésében a felelős emberi magatartásnak.

/Forrás: vas.katasztrofavedelem.hu, fotó: Kőszegszerdahely/


Megtartottuk évzáró közgyűlésünket

[2016.03.11. - Cák]

Március 11-én összegyűltünk a falu Közösségi Házában, hogy értékeljük az elmúlt évet és megbeszéljük az idei esztendő legfontosabb teendőit.

Az egyesület tagjait Paukovics Józsefné, polgármester asszony köszöntötte az ünnepségen, megköszönte az önkéntes tűzoltóknak a falu lakóinak biztonsága érdekében végzett munkát, illetve mindazt a segítséget, mellyel hozzájárultak, hogy színesebbé tegyék a község életét, rendezvényeit.

Az ünnepi közgyűlés legfontosabb napirendi pontjai a 2015-ös esztendő tevékenységének megbeszélése, valamint az idei évre vonatkozó tervek ismertetése volt. Tóth Szabolcs parancsnok tájékoztatta a tagokat az elmúlt év szakmai munkájáról, a pályázatokon elért eredményekről. Kiemelte a tavalyi év gépjárműbeszerzését, a jubileumi rendezvény megtartását, továbbá a velemi tűzoltókkal közösen rendezett tábor főbb eseményeit. Kitért arra is, milyen szakmai terveink vannak az idei évre vonatkozóan, és milyen forrásokból szeretnénk ezeket megvalósítani.

A közgyűlésen a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot Seper András tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget pedig Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető képviselte. A vezetők szintén köszönetüket fejezték ki az egyesület tagjainak a hivatásos erők munkájának támogatásáért.

A rendezvényről nem hiányozhatott az elismerések átadása sem. Hatvan éves szolgálati viszonya elismeréseként a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltószövetség részéről Kovács András, a szövetség elnöke szolgálati emlékérmet, Bognár András tűzoltó százados, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese emléklapot, illetve az egyesület részéről Tóth Szabolcs parancsnok emléktárgyat adott át Tóth József korábbi parancsnoknak és örökös tiszteletbeli parancsnoknak, aki immár 1956-tól vesz részt az egyesület életében, továbbá Geröly Péternek, ötven éves szolgálati viszonya alkalmából, aki 1966 óta erősíti az egyesület tagjainak sorát. Szemerics Zsolt 20 éves szolgálati emlékérmet vehetett át.

A közgyűlés alkalmából az elmúlt esztendőben végzett példamutató tevékenységéért parancsnoki dícséretben részesítette Nagy Gábor egyesületi tagot.

/Forrás: vas.katasztofavedelem.hu, fotó: cak20/


Minden láncszem számít! - I. Vas Megyei Tűzoltó Találkozó

[2015.10.03. - Szombathely]

Az idei évben első alkalommal rendezte meg a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltószövetség az I. Vas Megyei Tűzoltótalálkozót, melynek célja az volt, hogy rávilágítson az önkéntességben, az összefogásban és az együttműködésben rejlő páratlan erőre, amelynek döntő szerepe lehet a bajban.

/Fotó: nyugat.hu/

 


Az EDR rádiók használatát gyakoroltuk

[2015.08.15. - Velem]

Az egyesületek felkérésére a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat soron kívüli képzéseket szervezett.

A több helyszínen lefolytatott oktatásokon egy-egy alkalommal négy-kilenc önkéntes tűzoltó egyesület képviseltette magát.

A résztvevők megismerkedhettek a rádiók helyes használatára vonatkozó előírásokról, a különböző hálózati módokkal, azok jelentésével, alkalmazásával, tájékoztatást kaptak az összeköttetés felvételének szabályairól. A képzés során az előadók különös hangsúlyt fektettek a rádióforgalmazás, a közlemények továbbítására, felhívták a figyelmet a közlemény rövid, tömör és érthető megfogalmazására. Az elméleti oktatást követően az önkéntes tűzoltók a gyakorlatban is kipróbálhatták a frissen megszerzett, illetve felelevenített ismeretek alkalmazását.

/Forrás: vas.katasztrofavedelem.hu, fotó: Szabolcsi Zsolt c. tű. alez., Vas KMSZ/

 


II. Cáki - Velemi közös rendezésű Ifjúsági Tűzoltó Tábor

[2015.08.03-07. - Velem]

 


120 éve helyben van a segítség

[2015.08.01. - Cák]

Augusztus 1-jén, ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg az egyesületünk fennállásának 120. évfordulójáról, és az elmúlt évszázad során az egyesület életében bekövetkezett változásokról.

/Fotó: György István/


Meghívó:

Jubileumi rendezvényünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

 

 

 

Ha észrevételed, kérdésed van, küldj üzenetet nekünk!

Az Ön e-mail címe:

Üzenet: